326 items (1-75)
Antique Vintage Circa Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1852829-3

Antique Vintage Circa Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 4,578.00
Three Stone Vintage Circa Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1838693-18915

Three Stone Vintage Circa Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 5,998.00
Vintage Inspired Halo Filigree diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1831834-461

Vintage Inspired Halo Filigree diamond Ring 14k Gold White

$ 4,918.00
Knot Style Bridge Accent diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1813552-13

Knot Style Bridge Accent diamond Ring 14k Gold White

$ 3,318.00
Trillion Three Stone Halo Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1816505-109192

Trillion Three Stone Halo Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 4,502.00
Trillion 3 Stone Micropave Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1845433-22778

Trillion 3 Stone Micropave Set diamond Ring 14k Gold White

$ 5,518.00
Vintage Inspired 3 Stone Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1814203-22775

Vintage Inspired 3 Stone Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 5,868.00
3 Stone Basket Halo Micro Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1819294-22739

3 Stone Basket Halo Micro Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 3,148.00
Classic Three Stone Pave Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1820789-22706

Classic Three Stone Pave Set diamond Ring 14k Gold White

$ 4,288.00
Pave Channel Set Accents diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1814196-22705

Pave Channel Set Accents diamond Ring 14k Gold White

$ 3,958.00
Split U Pave Wide Shank diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1840940-22698

Split U Pave Wide Shank diamond Ring 14k Gold White

$ 4,418.00
3 Stone Halo Milgrain Filigree diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1822885-22695

3 Stone Halo Milgrain Filigree diamond Ring 14k Gold White

$ 3,468.00
Split Shank Halo French Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D894024-22269

Split Shank Halo French Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 2,388.00
French U Pave 2 Row Shank diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1505012-22256

French U Pave 2 Row Shank diamond Ring 14k Gold White

$ 2,108.00
Halo Split Shank French U Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1535247-22177

Halo Split Shank French U Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 2,368.00
Micro Pave Set Three Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D847143-19153

Micro Pave Set Three Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 6,809.00
Three Stone Bridge Accent diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1837289-18896

Three Stone Bridge Accent diamond Ring 14k Gold White

$ 4,008.00
Halo Micro Pave Three Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1808113-5653

Halo Micro Pave Three Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 3,728.00
Halo Pave Set Filigree Design diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1810241-4948

Halo Pave Set Filigree Design diamond Ring 14k Gold White

$ 2,458.00
3 Stone Halo Micro Pave Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1839786-1821

3 Stone Halo Micro Pave Set diamond Ring 14k Gold White

$ 4,698.00
Three Stone Channel Setting diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1834188-1751

Three Stone Channel Setting diamond Ring 14k Gold White

$ 2,788.00
Circa Halo Split Shank Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1814013-205

Circa Halo Split Shank Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 3,028.00
XOXO Style Micro Pave Setting diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1807702-178

XOXO Style Micro Pave Setting diamond Ring 14k Gold White

$ 2,418.00
Double Halo Petite Pave Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1807702-175

Double Halo Petite Pave Set diamond Ring 14k Gold White

$ 3,338.00
Celebrity Style Triple Band diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1838696-50

Celebrity Style Triple Band diamond Ring 14k Gold White

$ 4,898.00
Knot Style Graduated Pave Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1825130-11

Knot Style Graduated Pave Set diamond Ring 14k Gold White

$ 3,438.00
Twisted Rope Prong Set Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1818494-683304

Twisted Rope Prong Set Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 1,088.00
 diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1845451-646935

diamond Ring 14k Gold White

$ 2,369.00
Baguette Three Stone Halo Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1828977-642365

Baguette Three Stone Halo Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 3,628.00
French Pave Halo Three Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1812219-642370

French Pave Halo Three Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 3,618.00
Three Stone Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1842310-607948

Three Stone Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 5,048.00
Vintage Style Bezel Halo Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1957874-46

Vintage Style Bezel Halo Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 5,788.00
French Halo Baguette 3 Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1828977-642369

French Halo Baguette 3 Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 3,528.00
French Pave Halo Split Shank diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1124682-22261

French Pave Halo Split Shank diamond Ring 14k Gold White

$ 2,208.00
Tall Cathedral Prong Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1505012-22260

Tall Cathedral Prong Set diamond Ring 14k Gold White

$ 2,108.00
French Split Shank Bezel diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1656061-22241

French Split Shank Bezel diamond Ring 14k Gold White

$ 2,178.00
Three Stone Halo Pave Setting diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1347128-22049

Three Stone Halo Pave Setting diamond Ring 14k Gold White

$ 2,848.00
 diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1347128-21906

diamond Ring 14k Gold White

$ 2,138.00
Split Shank Halo Pave Filigree diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1830274-21415

Split Shank Halo Pave Filigree diamond Ring 14k Gold White

$ 3,338.00
Bezel Set Double Prong diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1834188-18552

Bezel Set Double Prong diamond Ring 14k Gold White

$ 3,828.00
Split Shank Vintage Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1831287-5874

Split Shank Vintage Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 6,308.00
Bypass Style Shank Bridal Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1830559-5742

Bypass Style Shank Bridal Set diamond Ring 14k Gold White

$ 4,088.00
Three Stone Pave Sidestone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1834188-5655

Three Stone Pave Sidestone diamond Ring 14k Gold White

$ 1,958.00
Halo Pave Set Filigree Basket diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1810188-5292

Halo Pave Set Filigree Basket diamond Ring 14k Gold White

$ 3,848.00
Filigree Shank Sidestone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1790697-2310

Filigree Shank Sidestone diamond Ring 14k Gold White

$ 2,628.00
Circa Halo Three Stone Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1845433-2302

Circa Halo Three Stone Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 3,638.00
Three Stone Criss Cross Shank diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1811959-2275

Three Stone Criss Cross Shank diamond Ring 14k Gold White

$ 5,028.00
Basket Prong Set 3 Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1834188-1866

Basket Prong Set 3 Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 2,358.00
Trellis Classic Three Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1851469-1844

Trellis Classic Three Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 4,828.00
Leaf Motif Trellis 3 Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1811959-1839

Leaf Motif Trellis 3 Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 3,658.00
Baguette Classic 3 Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1862938-1824

Baguette Classic 3 Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 2,988.00
Hand Engraved Three Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1835414-1810

Hand Engraved Three Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 1,868.00
Trillion 3 Stone Sidestone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1853334-1779

Trillion 3 Stone Sidestone diamond Ring 14k Gold White

$ 3,098.00
Milgrain Edging Three Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1836254-405

Milgrain Edging Three Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 3,458.00
Three Stone Sidestone Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1839784-404

Three Stone Sidestone Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 4,278.00
Three Stone Prong Bar Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1814013-209

Three Stone Prong Bar Set diamond Ring 14k Gold White

$ 3,218.00
Channel Baguette Sidestone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1814013-201

Channel Baguette Sidestone diamond Ring 14k Gold White

$ 3,028.00
Pave Set V Style Sidestone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1837869-200

Pave Set V Style Sidestone diamond Ring 14k Gold White

$ 2,798.00
Halo Micro Pave Filigree Shank diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1808513-198

Halo Micro Pave Filigree Shank diamond Ring 14k Gold White

$ 2,438.00
Vintage Design Halo Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1848752-197

Vintage Design Halo Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 3,818.00
Halo Pave Double Prong diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1839784-196

Halo Pave Double Prong diamond Ring 14k Gold White

$ 3,848.00
Circa Halo Pave Three Stone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1839784-193

Circa Halo Pave Three Stone diamond Ring 14k Gold White

$ 3,288.00
Basket Classic Sidestone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1807702-190

Basket Classic Sidestone diamond Ring 14k Gold White

$ 1,758.00
3 Stone Channel Sidestone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1808513-189

3 Stone Channel Sidestone diamond Ring 14k Gold White

$ 2,518.00
Antique Pave Set Sidestone diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1839786-184

Antique Pave Set Sidestone diamond Ring 14k Gold White

$ 2,928.00
Classic Sidestone Eternity diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1814013-181

Classic Sidestone Eternity diamond Ring 14k Gold White

$ 4,038.00
Designer Vintage Halo Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1814013-171

Designer Vintage Halo Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 3,548.00
Bezel Set Halo Bridge Accent diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1814013-150

Bezel Set Halo Bridge Accent diamond Ring 14k Gold White

$ 4,028.00
Lotus Basket Pave Trio Shank diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1825130-61

Lotus Basket Pave Trio Shank diamond Ring 14k Gold White

$ 3,278.00
Cross Shank Bezel Pave Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1836784-44

Cross Shank Bezel Pave Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 3,508.00
Gala Halo Split Shank diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1841702-40

Gala Halo Split Shank diamond Ring 14k Gold White

$ 3,048.00
Antique Petal Halo Pave Set diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1816501-8

Antique Petal Halo Pave Set diamond Ring 14k Gold White

$ 5,138.00
Claw Prong Three Stone Halo diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1964478-642373

Claw Prong Three Stone Halo diamond Ring 14k Gold White

$ 3,748.00
Halo Three Stone Split Shank diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1819294-642372

Halo Three Stone Split Shank diamond Ring 14k Gold White

$ 3,668.00
Halo Three Stone French U Pave diamond Ring 14k Gold White
SKU : D1808539-642371

Halo Three Stone French U Pave diamond Ring 14k Gold White

$ 4,018.00
326 items (1-75)
Perfect Diamond Engagement Rings

Perfect Diamond Engagement Rings

Engagement ring is one of the most important aspects of a marriage proposal. Diamond engagement ring is the sign of never ending and everlasting love. Which is given to someone at the time of a marriage proposal. Additionally, it’s often perceived as a ritual, since it involves the presentation of an diamond engagement ring and a formal question asked for instance “Will you marry me..?” It is always traditional for the man to make the proposal to the woman directly on one knee; moreover, the man puts on the engagement ring on her left-hand ring finger, contrary to just offering it to her.

Your engagement is one of the most important events in your lifetime, so make it extra special by taking the time in picking the perfect diamond ring for your partner. An engagement ring should be an embodiment of what the lady wants and what it represents for both of you and as such you should know the different types of ring styles so as to know which one suits your lady best. There’s so many different types and styles at Javda choose your diamond engagement ring from antique and vintage style of both engagement rings and wedding rings, impressive bridal setting, glistening halo with sidestone, classic three stone and many more diamond ring, guaranteeing that you and your partner will surely be able to find the perfect one's for you.

Perfect Diamond Engagement Ring

Engagement Ring Symbolism

This ring symbolizes the very first step of a long journey a couple will take together and truly represent the love they will share for many years to come. Having a engagement ring on her/his finger will indicate to the world that she/he is taken and is committed to her/his partner.